FANDOM


Tło historyczneEdytuj

Historia elfów sięga daleka w historii, była to druga rasa stworzona przez Runerów. Są oni rasą lepszą, wyższą w końcu stworzną przez Najpotężniejszego Karnifa, idealnego Budowniczego. Na samym poczatku ich historii, elfy czarne i elfy wysokie, żyły w harmonii i zgodzie. Co więcej ich tron był podzielony na dwóch władców, którzy sprawiedliwie rządzili państwem tzw. systemem kolegialnym. Mimo wielu różnic, wspólpracowali ze sobą, a ich kraj przetrwał wieki. Jednakże w pewnym momencie istnienia, klany wysoko elfickie i czarno elfickie zaczęły toczyć kłotnie. O co? Mianowicie o poglądy polityczne i rozwój państwa. Były już to czasy, gdy inicjatywa Wielkiej Zjednocznej Krainy miała wejść w życie. Wysokie elfy były za tym, by przyłączyć się do organizacji i stworzyć sojusz z Państwami Środka. Innego zdania były natomiast elfy czarne, ich pomysł był zupełnie odwrotny, odmowa sojuszu z innymi państwami i ekspansja zbrojna. Kłótnie w szybkim czasie zmieniły się w wojnę domową, krwawą i smutną wojnę. W jeden z bitwem, która jest określana Bitwą pod Drzewem Akejskim władca wysoko elficki został zgładzony, przez armię wroga. Było to jednoznaczne z tym, że wysokie elfy miały w niedługim czasie przegrać wojnę. Bez dowódcy, ani króla zwycięstwo nie było możliwe. Szczęściem wysokich Zjednoczona Kraina formowała już wtedy swoje armię, a sojusz został zawiązany niezwłocznie po śmierci króla Lithwita Kerlowa III. Wsparcie ruszyło na front i wyparło armię czarno elficką. W końcu nastąpiły pertraktacje pokoje, w których państwo zostało podzielone na pół wzdłuż rzeki Elenfgrid. Czyn podzielenie został wykonany na zwanej przez elfy Goże Rozłamu. Od tamtej pory te dwa rodzaje, nie połaczyły swych sił. Prowadzą wojny przeciwko sobie, o inne tereny, czy racje.

Co po wojnie? - Wysokie ElfyEdytuj

Wojna domowa w Kreimilu miała ogrony wpływ na politykę i sytuacje w nowych kraju wysokich elfów. Po śmierci króla, jego synowie zaczęli walczyć o tron. Było ich dokładnie czterech Frankoj, Utiman, Litonin, Tylkom. Z resztek armii, które zostały państwu, każdy zebrał swoje siły i nacierał jeden na drugiego. Ostatecznie po dłuższym czasie sporów, rozejm został zawarty. Każdy z książąt dostał swoja własną ćwiartkę kraju (szczęściem było to, że po oddaniu terenów na rzecz Zjednoczonej Krainy, akurat zostały cztery krainy) były to mianowicie Orivia, Langdia, Namaris oraz Rapalia. Pokój nie trwał długo, gdy mineło około pół wieku wojny znowu weszły w Kreimilu. Ostatecznie wszyscy książeta umarli, czy to na wojnie, czy też atakiem skrytobójczym. Władzę zwierzną nad państwem przejeła Zjednoczona Kraina, a wewnątrz rozwinął się organ o nazwie Rada Wysokich.

Co po wojnie? - Czarne ElfyEdytuj

Czarne elfy nie były w lepszej sytuacji politycznej. Nie posiadając żadnego sojusznika i potężnego przeciwnika obok siebie, musieli podjąc stanwocze działania militarne i dyplomatyczne. Wtedy czarne elfy zaczęły porozumiewac się z nekromantami. Tak po jakimś czasie utworzyła się koalicja o nazwie Ubar' Nat. Nekromanci zaczęli wspierać elfy wyposażeniem, technologią, pięniedzmi. W zamian elfy miały im podarować duży kawałek swego państwa, który nekri wykorzystali w niewyjawionym celu. Kultura nekromancka przejeła kulturę czarno elficką. Mianowicie obywatele nowo powstałego Perelu, zaczęli wyznawać Nekrisa, boga nekromantów. Co więcej obalono króla, które zamiennikiem stał się Ojciec Elfów. Skupił on pełnie władzy w swoich dłoniach i zmienił kraj czarnych elfów w religijno-militarny kraj, którego jednynym celem było zgładzenie wysokich.