FANDOM


Mianem "Daru" jest określana umiejętność kontrolowania magii. Amin stworzył Dar i rozdaje go przypadkowym osobom. Dar może być lepszy bądź gorszy. Osobnik posiadający go może mieć ogromny potęcjał magiczny i korzystać z trzech rodzaji magii, bądz posiadać niski potencjał magiczny, gdzie jest w stanie kontrolować tylko jeden rodzaj magii.